آیا غوطه نجات دهنده سفید بر اساس یک داستان واقعی در مورد فیلم ها صدق می کند؟

آیا غواص نجات دهنده سفید هنوز هم بر اساس داستانهای واقعی هایی اعمال می شود؟ نمونه ای از این فیلم “آزادی نویسندگان” یا “هاردبال” است. من احساس می کنم که اینطور نیست ، اما در عین حال می توانم درک کنم که چگونه و چرا شما دومی را استدلال می کنید. من واقعاً کنجکاو هستم که دیگران چه باید درباره این فکر کنند.

مطلب پیشنهادی  Demon Slayer فیلم: Mugen Train اکنون بزرگترین عنوان IMAX در ژاپن است: گیشه بین المللی

با تشکر.

ویرایش: از آنجا که من سفید نیستم ، متوجه نشده ام که این طاغوت به فیلم پیاده شده است تا داستان ها را برای مخاطبان قفقاز خوش رنگ تر کند. من فقط فکر کردم که حامی مردم رنگ است.

پاسخی بگذارید