آیا دیدن Interstellar در IMAX دیگر امکان پذیر است؟

من فقط می پرسیدم آیا نوعی سرویس وجود دارد که به شما اجازه بدهد برای دیدن فیلم های قدیمی IMAX در تئاتر هزینه کنید؟ من فقط بین ستاره ای را دوباره تماشا کردم و این قلبم را می شکند که فکر می کنم شاید هرگز نتوانم آن را در IMAX در یک سالن ببینم. بنابراین فقط فکر کردم از مردم مهربان اینجا می پرسم آیا راهی برای دیدن آن وجود دارد؟

مطلب پیشنهادی  فیلم های ترسناک مورد علاقه ما - پادکست های تری صحبت می کند

شاید نوعی منبعی که من از آن نمی دانم؟ من خودم خودم را جستجو کردم و هیچ شانسی نداشتم اما در شناختن تئاترهایی که تئاترها می توانند انجام دهند یا نمی توانند انجام دهند خیلی آشنا نیستم.

ویرایش: از همه پیشنهادهای شما متشکرم ، فکر می کنم چند ایده محکم به من داده شده است که بیش از هیچ چیز به من امید می دهد. بازم ممنون

پاسخی بگذارید