آیا دنباله هایی برای جهان شیشه ای شیامالان وجود خواهد داشت؟

من واقعاً می خواهم های بیشتری را در این مجموعه ببینم ، مرد. اگر این اتفاق نمی افتاد خیلی هدر می رفت! ارائه و تخیل shyamalan به این ها احساس کاملاً جدیدی ایجاد می کند و بعد از پیچ و تاب بزرگ در انتهای شیشه ، فکر می کنم اگر های بیشتری دریافت نکنیم ، این یک ضرر کامل است. من فکر می کنم این سزاوار جهانی مانند marvel یا boys یا DC است. لطفاً به من بگویید فیلمهای بیشتری وجود دارد یا نه

مطلب پیشنهادی  «Guy Free» و «Death On The Nile» Unset: تقویم اکران نمایشی دسامبر ذوب می شود

پاسخی بگذارید