آیا در سال 1917 برش های مشابه وجود دارد؟

من و دوستم دوست داریم در مورد فیلم ها و فیلم اکران شده در سال 1917 بحث کنیم (سال 2019 به کارگردانی سام مندز). ما در حال برش های پنهان شده در فیلم بودیم و ببینید که چه تعداد از آنها را پیدا کردیم. او گفت که برخی از برش های کبریت را پیدا کرده است. ابتدا گیج شدم و به او گفتم که هیچ کدام نیست. بنابراین یک چهارمی حدود 20 دقیقه به عقب برگشتیم که در آن مسابقه قطع شده بود و در مورد آن بحث کردیم یا نه. صحنه برای زمینه زمانی است که شوفیلد به سرش شلیک می شود (او زنده می ماند) و صفحه تاریک می شود.

مطلب پیشنهادی  من بازیگر Travis Quentin هستم و شخصیت Ipsen را در فیلم جدید WWII Greyhound در Apple TV ، AMA بازی می کنم!

آیا این را به عنوان برش کبریت حساب می کنید؟ در غیر اینصورت آیا در فیلم 1917 برشهای دیگری وجود دارد؟

پاسخی بگذارید