آیا داستان های pulp یک فیلم “شما هم آن را دوست دارید یا از آن متنفر هستید” یا من فقط کسی هستم که از آن متنفر است؟

در طول 10 سال گذشته ، من سعی کردم 3 بار این فیلم را تماشا کنم.

تلاش 1: خوابید ، این شک را به من داد و آن را برای من خسته کرد

تلاش 2: بسیار زیاد بود ، و این شک به من داد که سنگسار شده ام و دنبال کردن آن بسیار تنبل است

تلاش 3: نه خسته ، نه زیاد ، بعد از 1 ساعت و نیم خاموش از چهره من خاموش شد.

مطلب پیشنهادی  تارون اورتون در فیلم تتریس بازی می کند

آیا من به معنای واقعی کلمه تنها کسی هستم که آن را بسیار کسل کننده می دانم و نمی توانم از آنچه جهنم اتفاق می افتد تصور کنم؟ این مورد در مورد “سیم” نیز اتفاق می افتد – به نظر می رسد همه عاشق آن هستند اما من فقط در حال خمیازه گرفتن هستم.

پاسخی بگذارید