آیا تا به حال فیلمی بوده است که در آن …؟

آیا فیلم های ترسناکی یا مانند هر فیلمی وجود داشته است که جو تاریک و شومی باشد. قاتل یا اهریمن یا هر چیز دیگری که دارد قهرمان داستان را لعنت می کند و منتظر است تا آنها را بکشد. و سپس سرانجام در اوج رسیدن وقتی که شیطان یا قاتل سرانجام قهرمان داستان را بکشد ، معلوم می شود که او قاتل واقعی است؟ یا شاید معلوم شود که قهرمان داستان با خنده عمل می کند و قاتل / دیو الاغشان را فریاد می زند؟

مطلب پیشنهادی  بهترین انیمه دهه 1980

پاسخی بگذارید