آیا بین بازیگر و شخصیت به تصویر کشیده اختلاف سنی شدیدتر از شرلی هندرسون وجود دارد؟

سعی می کنم پیرترین افراد برای بازی در نقش یک خردسال در یک را پیدا کنم. شرلی هندرسون در حال حاضر بزرگترین اختلاف سنی است که می توانم پیدا کنم. او ناله Myrtle را در هری پاتر و جام آتش نشان داد که دختری 14 ساله است (البته یک شبح). این بازیگر 40 ساله بود.

مطلب پیشنهادی  پیش پرده رسمی "Archenemy"

و نگویید رابین ویلیامز در جک ، این تقلب است.

پاسخی بگذارید