آیا به دلیل فیلم هایی که دوست دارید احساس گناه تعصب اخیر می کنید؟

من همیشه احساس می کنم کاش می توانستم وارد فیلم “مهر هفتم” اینگمار برگمان یا “Solaris” آندره تارکوفسکی شوم ، اما هر وقت سعی می کنم خسته و خواب آور می شوم. من می دانم که با فرصت نکردن به آنها یک سینمای عالی را از دست می دهم. من هم وقتی به خودم نگاه می کنم احساس گناه می کنم [list](https://i.imgur.com/WiWUkAy.png) از موارد دلخواه که اکثراً عناوین اخیر هستند. خب ، مثل اینکه مجذوب آثار کلاسیک ادبی نشوید و احساس گنگ بودن کنید. آیا شما از طریق فیلم های ‘مهم’ گذشته قدرت می گیرید یا تعصب خود را جشن می گیرید؟

مطلب پیشنهادی  Burning: فیلمی که دوستش دارم و نمی فهممش

پاسخی بگذارید