آیا ارزش های خانوادگی Addams یک فیلم شکرگذاری است؟

این فیلم در نوامبر 1993 اکران شد و شاید بیشترین قسمت را بخاطر داشته باشید صحنه بازی شکرگذاری است. اما فیلم در روز شکرگذاری اتفاق نمی افتد و به وضوح در طول تابستان اتفاق می افتد.

چرا به هر حال یک اردوی تابستانی یک نمایش شکرگذاری برگزار می کند؟ آیا آنها به دلیل داشتن تاریخ اکران در ماه نوامبر ، به طور خاص آن صحنه را خلق کردند؟

مطلب پیشنهادی  ‘جمعه سیزدهم قسمت 2’: چه انتظاری می توان از فیلم جدید برش نخورده گور داشت

پاسخی بگذارید