آهنگ “تو نمی توانی عجله کنی” در چه فیلم هایی ظاهر می شود؟

من این ترانه را در ذهنم گیر کرده بودم … و فکر نمی کنم قبلاً همه چیز را نشسته باشم و گوش بدهم. من بسیار مطمئن هستم که به یاد دارم که آن را در برنامه های رام شنیده ام – احتمالاً تلویزیون ، اما تقریباً به طور قطع برخی از فیلم ها.

… فقط یادم نمی رود کدام فیلم ها. اما باید چند مورد وجود داشته باشد. تقریباً شبیه کلیشه است. بنابراین … آیا می توانیم یک لیست سریع را با هم قلاب کنیم؟

مطلب پیشنهادی  Demon Slayer: Mugen Train Steamrolls Records Box Office Japan در روز اول

[IMDB](https://www.imdb.com/search/title-text/؟soundtracks= شما + می توانید٪ 27t + عاشقانه + عجله) به نوعی فقط به من Pitch Perfect 2 … و Runaway Bride داد که هرگز مشاهده گردید…

پاسخی بگذارید