آهنگساز آلن منکن با برنده شدن در روز Emmy ، وضعیت EGOT را بدست آورد و به هشتاد جایزه آکادمی ، یازده جوایز گرمی و یک جایزه تونی اضافه کرد.

آهنگساز آلن منکن با برنده شدن در روز Emmy ، وضعیت EGOT را بدست آورد و به هشتاد جایزه آکادمی ، یازده جوایز گرمی و یک جایزه تونی اضافه کرد.

مطلب پیشنهادی  افکار بعد از تماشای پالم اسپرینگز که من تاکنون در هیچ کجا ندیده ام تکرار شود؟

پاسخی بگذارید