آن فیلم چیست؟

نمی توانم به اسم فکر کنم. این مبتنی بر یك پسر بود كه در یك هتل كار می كرد ، اگر یادم باشد او در طیف حضور داشت و كسی در هتلش كشته شد یا او آنها را كشت و در طول فیلم در 2 هتل مختلف مشغول به كار بود و فیلمبرداری دوربین امنیتی را در زیرزمینش داشت. این فیلم چه بود؟ من فقط چند ماه پیش آن را تماشا کردم ، اما شرط می بندم که ظرف چند سال گذشته منتشر شد.

مطلب پیشنهادی  [article] 6 داستانی که بازیگران از پشت صحنه به اشتراک گذاشتند و باعث می شوند همه شما را ناخوشایند کنید

پاسخی بگذارید