آن اوج پست فیلم بعد از تماشای چیز خیلی خوبی ….

آیا شخص دیگری این را دارد؟ مثل اینکه شما فقط یک دنیا را ترک کردید و در دنیای خود بیدار شدید؟ این احساس از خواب بیدار شدن دارد. شما از دیدن یک چیز عالی آن هیاهوی شاد را دارید.

من فقط تماشای شوالیه تاریکی برمی خیزد و می گویم آنچه در مورد فیلم می خواهید اما من آن را دوست داشتم. من آنقدر در آن غوطه ور شدم که پس از تماشای آن احساس تمایل کردم برای ارسال یک پست reddit درباره آنچه احساس می کنم. تجربه های فیلم از این قبیل.

مطلب پیشنهادی  تصویر جدیدی برای فیلم جدید Pokémon The Movie Coco منتشر شده است.

پاسخی بگذارید