آنا د آرماس می گوید که کامل کردن صدای مرلین مونرو برای بیوگرافی “BLONDE” او 9 ماه طول کشید.

آنا د آرماس می گوید که برای تکمیل صدای مرلین مونرو برای بیوگرافی “BLONDE” او 9 ماه طول کشید.

مطلب پیشنهادی  جسی پلمونز در مورد "ال کامینو" ، بازیگری مخالف "فیلیپ سیمور هافمن" در "استاد" و موارد دیگر تأمل کرد

پاسخی بگذارید