آمازون کمدی اکشن “شلی” را انتخاب می کند ، داستان شامل اوکوافینا به عنوان یک قاتل است که هدف بعدی او قلدر دبیرستانی است که توسط کارن گیلان بازی می شود.

آمازون کمدی اکشن “شلی” را انتخاب می کند ، داستان شامل اوکوافینا به عنوان یک قاتل است که هدف بعدی او قلدر دبیرستانی است که توسط کارن گیلان بازی می شود.

مطلب پیشنهادی  فیلم هایی که باید تغییر نام دهند یا زیرنویس شوند ، مانند "Chloe" Egoyan

پاسخی بگذارید