آمازون به Twitch Streamers اجازه می دهد تا “مهمانی های تماشا” از محتوای نخست فیلم و تلویزیون را برگزار کند – به عنوان “تجربه همکاری مشترک” مشابه با “تئاتر اسرار علمی 3000” توصیف شده است.

آمازون به Twitch Streamers اجازه می دهد تا “مهمانی های تماشا” از محتوای نخست فیلم و تلویزیون را برگزار کند – به عنوان “تجربه همکاری مشترک” مشابه با “تئاتر اسرار علمی 3000” توصیف شده است.

مطلب پیشنهادی  فیلم های مشابه The Duchess (2008)؟

پاسخی بگذارید