آلن تامپکینز ، مدیر ارشد هنری Empire Strikes Back، Saving Private Ryan and Batman Begins ، درگذشت

آلن تامپکینز ، مدیر ارشد هنری Empire Strikes Back، Saving Private Ryan and Batman Begins ، درگذشت

مطلب پیشنهادی  ساعتها (1995) یک فیلم عالی است

پاسخی بگذارید